ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 31. Յոյսը ամօթով չի թողիլ։

Սաղմոս 31

ՍԱՂՄՈՍ 31. Յոյսը ամօթով չի թողիլ։