ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 31. Յոյսը ամօթով չի թողիլ։

Սաղմոս 31