ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 33. Աստուծոյ ամենակարող գթութիւնը։

Սաղմոս 33

ՍԱՂՄՈՍ 33. Աստուծոյ ամենակարող գթութիւնը։