ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 54. Աղօթք փրկութեան համար։

Սաղմոս 54