ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 56. Աղօթք հալածանքում մխիթարութիւն գտնելու համար։

Սաղմոս 56