ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 57. Օգնութիւն է խնդրում և Աստուծոյ գթութիւնը օրհնում։

Սաղմոս 57