ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 60. Պատերազմի ժամանակ աղօթք։

Սաղմոս 60