ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 61. Նեղուած թագաւորի աղօթքը։

Սաղմոս 61