ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 64. Դաւիթը խնդրում է Աստուծոյ պաշտպանութիւնը բամբասողների դէմ։

Սաղմոս 64