ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 69. Տիրոջ ծառան դառն չարչարանքներում։

Սաղմոս 69