ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 70. Աղօթում է որ Աստուած ազատէ իր թշնամիներիցը։

Սաղմոս 70