ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 77. Հառաչում է նեղութեան ժամանակ և յիշում Աստուծոյ ողորմութիւնները։

Սաղմոս 77