ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 79. Երուսաղէմն աւերակ անողներից գանգատ։

Սաղմոս 79