ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 81. Տօն կատարելու կերպը։

Սաղմոս 81