ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 82. Աստուծոյ սպառնալիքը անիրաւ դատաւորների դէմ։

Սաղմոս 82