ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 83. Աղօթում է որ Աստուած օգնէ Իսրայէլի թշնամիներիցը։

Սաղմոս 83