ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 86. Մեծ նեղութեան մէջ աղօթք։

Սաղմոս 86