ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 88. Փորձութեան մեծ վտանգի մէջ աղօթք։

Սաղմոս 88

ՍԱՂՄՈՍ 88. Փորձութեան մեծ վտանգի մէջ աղօթք։