ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 9. Գոհութեան երգ թշնամիներից փրկուելու համար և աղօթք կրկին օգնելու։

Սաղմոս 9