ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 91. Ամենակարողը պաշտպան է ամեն վտանգում։

Սաղմոս 91