ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 94. Աստուծոյ ժողովրդին նեղացնողների դէմ աղօթք։

Սաղմոս 94