ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 97. Սիօնի ուրախութիւնը որ Աստուած թագաւոր է ամեն տեղ։

Սաղմոս 97