ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 10. Արդարութեան օրհնութիւնը և անիրաւութեան անէծքը։

Առակաց 10