ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 12. Իմաստունի և յիմարի վարքը։

Առակաց 12