ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 12. Իմաստունի և յիմարի վարքը։

Առակաց 12

ԱՌԱԿԱՑ 12. Իմաստունի և յիմարի վարքը։