ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 13. Իմաստունի և յիմարի կեանքը։

Առակաց 13