ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 14. Ճշմարիտ իմաստութեան գովասանքը։

Առակաց 14