ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 23. Խոհեմութեան և բարեպաշտութեան կանոններ։

Առակաց 23