ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 26. Յիմար, ծոյլ և վատ մարդիկ արժանի չեն պատիւի։

Առակաց 26