ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 29. Իմաստութիւնը բերում է օրհնութիւն. Յիմարութիւնը և մեղքը՝ կորուստ։

Առակաց 29