ԱՌԱԿԱՑ

ԱՌԱԿԱՑ 5. Շնութիւնից զգուշացնող խրատներ։

Առակաց 5