ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 15. Մարմնի անմաքրութիւնը։

Ղեւտացոց 15