ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 25. Եօթներորդ տարու շաբաթ լինելը. Յոբելեան տարին։

Ղեւտացոց 25