ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 26. Խոստացած օրհնութիւններ, և սպառնացած անէծքներ։

Ղեւտացոց 26