ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 8. Քահանաների օրհնուիլը

Ղեւտացոց 8

Ղեւտացոց 8. Քահանաների օրհնուիլը