ԺՈՂՈՎՈՂ

ԺՈՂՈՎՈՂ 3. Մարդի գործը ժամանակաւոր, Աստուծոյ գործը մշտական է։ Վախեցիր Աստուածանից և գոհ եղիր։

Ժողովող 3