ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 20․ Աբիմելէքը տանում է Սարրան եւ յետոյ ընծաներով ետ տալիս։

ԾՆՆԴՈՑ 20