ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 5. Սիրեալն լսում է սիրողի ձայնը, գանգատում է բաժանմունքից և գովում նորա գեղեցկութիւնը։

Երգ երգոց 5