ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 6. Իրար հետ տեսնուելու ուրախութիւնը։

Երգ երգոց 6