ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 7. Սիրողի և սիրեալի խօսակցութիւնը։

Երգ երգոց 7