ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 7. Սիրողի և սիրեալի խօսակցութիւնը։

Երգ երգոց 7