ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 10. Անիրաւ դատաւորների պատիժը։ Ասորիքի գոռոզութիւնը և խոնարհուիլը։ Իսրայէլի մնացորդի դարձը։

Եսայիա 10