ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 13. Բաբիլոնի աւերումը Մարաց ձեռքով։

Եսայիա 13