ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 22. Երուսաղէմը պաշարվում է. Սեբնան պաշտօնանկ է լինում և Եղիակիմը բարձրանում։

Եսայիա 22