ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 23. Տիւրոսի աւերումը և վերանորոգումը Աստուծոյ փառքի համար։

Եսայիա 23