ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 25. Տիրոջը փառաբանութիւն։ Ազգերի համար ուրախութեան խնջոյքը Սիօնումը։

Եսայիա 25