ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 26. Աստուծոյ ժողովրդի գովասանական երգը և նորա յոյսը։

Եսայիա 26