ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 27. Աշխարհային Տէրութիւնների խոնարհուիլը և Իսրայէլի ժողովուիլը։

Եսայիա 27