ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 30 Վայ Եգիպտոս փախչողներին երանի Տիրոջ զօրութեանը յուսացողներին։

Եսայիա 30