ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 36. Սենեքերիմը պաշարում է Երուսաղէմը։

Եսայիա 36