ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 38. Եզեկիայի մերձ ի մահ հիւանդանալը, առողջանալը և գոհութեան երգը։

Եսայիա 38