ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 39. Եզեկիայի սնապարծութիւնը պատիժի սպառնալիք է ստանում։

Եսայիա 39