ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 40 Տէրը գալիս է իր ժողովուրդը փրկելու։ Նա խիստ զօրաւոր և փառաւոր է։

Եսայիա 40